EKİBİMİZ
Av. Semih ACAR

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi
KVKK Uzmanlık Eğitimi
Diksiyon Sertifikası
Etkili İletişim Sertifikası
Beden Dili Sertifikası
Tahkim Eğitim Sertifikası
Sağlık Hukuku Eğitim Sertifikası

Nuri Poyraz Hukuk Bürosu 2019 (Ocak) - 2019 (Aralık)
Murat Özdemir Hukuk Bürosu 2019 (Aralık) - 2020 (Ağustos)
Kamalak Hukuk Bürosu 2020 (Ağustos) - 2021 (Ocak)
Göymen Hukuk Bürosu 2021 (Ocak) - 2021 (Aralık)
UP Hukuk ve Danışmanlık 2022 (Ekim)

Ceza Hukuku
Aile Hukuku
Sigorta Hukuku
İcra Hukuku
İdare Hukuku


semihacar@uphukuk.com