EKİBİMİZ
Av. Öner İLTER

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
2020 - UP Hukuk & Danışmanlık
Spor Hukuku
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Şirketler Hukuku
Gayrimenkul Hukuku


İngilizce

onerilter@uphukuk.com