EKİBİMİZ
Av. KUBİLAY TAŞDEMİR

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi,
Yargıtay Tetkik Hakimi,
Yargıtay C.Savcısı,
Yargıtay Üyeliği,
2016 - UP Hukuk & Danışmanlık

Ceza Hukuku
Hırsızlık Suçları,
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması,
Ceza Hukukunda Zamanaşımı,
Belgelerde Sahtecilik Suçları,
Ceza Muhakemesi Kanunu Şerhi,
Belediye Başkan ve Meclis Üyelerinin El Kitabı,
Bilişim,
Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması ve Dolandırıcılık Suçları,
Ağır Ceza Davaları


kubilaytasdemir@uphukuk.com