EKİBİMİZ
Av. İrem Naz NOKTA

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Lisans)
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı İdare Hukuku (Yüksek Lisans)

Justinianus Moot Court (Türk İdare Mahkemesi)
Avrupa ve Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Güncel Sorunlar Sempozyumu (Yeditepe Üniversitesi)
İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu (Bilgi Üniversitesi)
Ceza Muhakemesinde Koruma Tedbiri Olarak Bilişim Sisteminde Arama, Kopyalama ve El Koyma Sertifika Eğitimi

2020 – Anayasa Mahkemesi Kış Stajı
2020 – UP HUKUK & DANIŞMANLIK

İdare ve Vergi Hukuku
İnsan Hakları Hukuku
Sendika Hukuku
Yabancılar Hukuku
Kamu İhale Hukuku
Enerji ve Maden Hukuku
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Aile Hukuku
Kira Hukuku
Tüketici Hukuku


İngilizce, Fransızca, İspanyolca

iremnaznokta@uphukuk.com