EKİBİMİZ
Av. ERTAN DEMİREZEN

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
2002 - UP Hukuk & Danışmanlık
Türk Ticaret ve Borçlar Hukuku,
Tazminat Hukuku,
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,
Spor Hukuku


ertandemirezen@uphukuk.com